Загружается ...

Описание

Особеностите на тази гама е, че е постигната максимална унификция на използуваната комплектация при изпълнението на изделия в обикновено изпълнение IE1(Стандартна ефективност) и с енергиен клас IE2 (Висока ефективност). Наличните вече конструкции за различните типове изделия от базовата гама са предпоставка за реализиране и на енергиен клас IE3, както и създаване на версии АТМ за т.н. „мокри” изпълнения. При тях електродвигателят е потопен в масленият резервоар на хидравличния агрегат. Електродвигателите с означение АТМ се изпълняват със стандартни и специални форми на изпълнение според предназначението им, като при различните комбинации B3/B5, B3/B14 и други не се променят присъединителните размери на базовите форми на изпълнение. Формата на изпълнение 306 е с типичен интерфейс за вграждане в хидравличен агрегат. При всички изделия тялото и лагерните щитове са отляти от алуминиева сплав. Всички изпълнения са вентилирани с изключение на тези, работещи потопени в маслен резервоар. Възможни са и по-специални изпълнения на електродвигателите, като: -Тропическо изпълнение; -С наличие на термична защита; -Със степен на защита IP55 или IP56; -За друго захранващо напрежение и честота; -Режими на работа, различни от S1; -С технически параметри, различни от тези на базовите изпълнения; -С втори изходящ край на вала; -Изделия за т.н. „мокри” изпълнения (двигатели работещи потопени в хидравлично масло).

Товары