Загружается ...

Описание

Основното им предназначение е за хидравлични агрегати при различни повдигателни системи, тягови задвижвния за ходовата част на транспортни средства от най-различен тип и сервоуправления. Основно се реализират за 12, 24, 36 и 48 и 80 волта постоянно напрежение и диапазон на мощностите от няколкостотин вата до 15 киловата. Изпълняват се за различни честоти на въртене, режими на работа, степени на защита, интерфейс и др. Обикновено малките ДС двигатели- габ.80,112 и 125 работят с директно включване към захранващия источник. При отделни приожимости за тези изделия се използват постояннотокови контролери с широчинно-импулсно управление на скоростта.. Приложимостта на тези изделия е изключително разнообразна – електрокаростроене, повдигателни платформи и ремаркета(гондоли за насипни материали), голфкари, тежкотоварни транспортни коли,пътно-строителна и селскостопанска техника и др. Основно предимство на тези задвижвания е тяхната значителна претоварваща способност по момент за кратко време. Достигат се в отделни случаи стойностти на максималният момент до 4-4,5 пъти от номиналният, като кратността на тока достига 3 пъти. Така например наши изделия от тази група за 24 Vdc и мощност в диапазона 4-5 кW, куплирани с произвежданите във фирмата зъбни хидравлични помпи, се използват за аварийни сервоуправления на тежки пътностроителни и голямогабаритни транспортни машини за извеждане на същите от работната зона при авария на главния двигател с вътрешно горене. Създадената гама от постояннотокови електродвигатели с трите подгрупи с условните наименования – тягови помпени и серво са стабилна база за създаване на други версии и модификации, при запитвания на клиенти. С цел подпомагане на същите и точната идентификация на търсения продукт, ние предоставяме нашия въпросник „QUESTION FORM FOR COMMUTATOR DC MOTORS“.