Загружается ...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна пещ за стопяване и поддръжк

  • 13-09-2023

Описание

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна пещ за стопяване и поддръжка на силициеви сплави с подвижен капак по следното Техническо задание Да се конструира и разработи пилотна пещ за стопяване и поддръжка на силициеви сплави осигуряваща температура на метала в диапазона от 650ºС до 750ºС 1. Изолационни материали на фирмата “Promat” На дъното, на стената и на подвижните капаци:  Промасил  Промалайт  тухли Проматон 2. Метален корпус  размери ф 1130 мм и h 960 мм  подвижни капаци  пояс от UPN260  дъно – 15 мм ламарина  цилиндрична част – 15 мм ламарина  капак 1 – 10 мм ламарина  капак 2 – 10 мм ламарина и пояс – 5 мм жароустойчива ламарина 3. Тухли предназначени за окачване на нагревателите 4. Мощност на пеща – три нагревателя пo 10 kw – общо 30kw 5. Система за отваряне на капаците  отваряне на капака с педал и светлинна бариера 6. Тигел BNS 300 с габарити ф 615/245, h 700 и подложка ф 260 h75 7. Управляваща система  силови солид – стейт управления за нагревателите  индустриално PLC  индустриален панел  мoдул за измерване на температура  две термодвойки тип „К“ 8. По време на работа с пещта да се осигурява технически безопасна работа, лесно обслужване и ремонтно – пригодна дейност 9. Брой на заявените пещи – 1 бр. Валидност на поканата:13.10.2023г. Лице за контакти:инж.Стефан Чакъров Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 13.09.2023г.