Загружается ...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище проектиране и изработка на Пилотна роботизирана клетка за

  • 24-07-2023

Описание

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище проектиране и изработка на Пилотна роботизирана клетка за автоматизиране на операция“Окончателно затягане на два броя винтове М5 на хидравлична зъбна помпа с "Колаборативен робот HAN*S“. I.Изходни данни: 1.Габарити на сглобена помпа и разположение на винтовете. -скица- 1 2. Габарити на палетите и разположение на гнездата за помпите. - скица-2 3.Размери на приспособлението за установяване на помпите. -скица-3 Ⅱ. Стъпки на процеса: 1.Вземане от палет предварително затегната помпа с 0.3N/m 2.Установяване на помпата за регистриране на 2д. уникален код посредством четец. 3.Установяване и затягане на помпата в прибор за окончателно затягане. 4.Затягане на помпата в прибор за окончателно затягане. 5.Стартиране на процеса със натискане на два зелени бутона . 6.Получаване сигнал ОК за затегнати винтове с 4.9-5.9 N/m. 7.Оттягане на помпата от прибора за окончателно затягане. 8.Вземане на помпата от прибора за окончателно затягане и поставяне в палет окончателно затегнати помпи. Технологична последователност на процеса Ⅲ. Изисквания на модула: 1.Време, цикъл за окончателно затягане (подготвително заключително време) не повече от 20сек. Като чистото време за затягане на помпата е ≈10сек. т.е. за взимане на помпата от палет, прочитане, поставяне в прибора затягане, оттягане свалене от прибора и поставяне в палет е ≈10сек. 2. Правилно позициониране на помпата в прибора за окончателно затягане. 3.Възможност за измерване на въртящ момент на двата щиндела-посредством датчик за въртящ момент при затегната помпа. 4.Спазване на всични изисквания за техника на безопасност. Валидност на поканата: 24.08.2023г. Лице за контакти: инж. И.Цонев Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 24.07.2023г.

Другие новости

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна пещ за алуминиеви сплави

03-07-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна роботизирана клетка за

03-07-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА ПЕЩ НА СТАЦИОНАРЕН ПРИНЦИП ЗА

11-04-2023

Международно изложение Hannover Messe 2023

08-03-2023

Последние новости

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Капрони АД е представител на STEED MACHINERY

01-11-2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

01-11-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12-09-2023