Загружается ...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА МАШИНА

  • 20-09-2021

Описание

Описание “Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА МАШИНА ЗА ВЪНШНО ФРЕЗОВАНЕ НА ДЕТАЙЛ „ЛАГЕР“ I ГР. по следното Техническо задание 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина Машината е предназначена за предварителна (груба) и окончателна контурна обработка на лагер монолитен 1 гр. 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината 3.1. Наименование на детайла – лагер 3.2. От кое изделие е – ХЗП 1 гр. 3.3. Чертежен № 111 1080 001 CN № 28447 00 09R Заготовка – черт. № 111 1080 001 A – 2L 28447 00 09 R – 1 – 2L 3.3.1. Вид на материала – AlSn6Cu4 3.3.2. Твърдост на материала – НВ ≥ 95 3.3.3. Начин на получаване – отливка 3.3.4. Тегло на заготовката – 0,100 кг. 4. Обработка на детайла: 4.1. Операции, които ще извършва машината: 4.1.1. За Лагер реверсивен № 28447 00 09R: - Грубо фрезоване 2 х ф 25,65 -0,01 (дължина L47,65-0,03) - Окончателно обрязване 2 х ф25,51/-0,01 (дължина L47,5 -0,01) 4.1.2. За Лагер нормален № 111 1080 001 CN - Окончателно фрезоване 2 х ф25,51/-0,01 (дължина L47,5 -0,01) 4.2. Необходима производителност – 140 дет./ час 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към инструментите По възможност да се използват стандартни инструменти. 8. Специални изисквания към машината 8.1. Зоните за механично обработване на детайлите и всички въртящи и движещи се части На машината да бъдат напълно закрити . 8.2. Надеждно да се реши охлаждането и отвеждането на стружките, за да няма теч на охлаждаща течност, масла и стружки по пода около машината. 8.3. Да са спазени изискванията по техника на безопасност съгласно директива 2006/42/ЕС – за безопасност на машините. 9. Приложение: Конструктивна документация: – черт. № 111 1080 001 CN № 28447 00 09R 111 1080 001 A – 2L 28447 00 09R-1-2L Валидност на поканата: 20.10.2021г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 20.09.2021г.

Другие новости

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

13-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11-01-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

07-12-2020

Последние новости

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Капрони АД е представител на STEED MACHINERY

01-11-2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

01-11-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12-09-2023