Загружается ...

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна Зъбофрезова машина за обраб

  • 15-06-2017

Описание

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна Зъбофрезова машина за обработване на зъбни колела I и II гр. по следното Техническо задание 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина: Машината е предназначена за предварително и окончателно зъбофрезоване на зъбни колела 1 и 2 гр. с прави и наклонени зъби - преди и след химико-термична обработка. 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината: 3.1. Наименование на детайла – вал-зъбно колело водещо; вал-зъбно колело водимо. 3.2. От кое изделие е – ХЗП 1 и 2 гр. ВН Чертежен № 28601 00 09-00N ; (X001N) № 28601 00 10-00N ; (X001N) № Н10А 3,65...8,35 - 1 ; (X001 helicoidal) № Н10А 3,65...8,35 - 2 ; (X001 helicoidal) № 28193 00 05-00N2 (X181) № 28573 00 06-00 (X562) № 28573 00 05-00 (X562) № 2861 00 13-00 (X006) № 2861 00 15-00 (X006) № Н46113 038 00 (X006 helicoidal) № Н46114 020 00 (X006 helicoidal) № 2893 00 01-01Н (Х067Н) 3.3. Вид на материала – 18NiCrMo5; 16CrNi5 3.4. Твърдост на материала – НВ 179…207 преди ХТО; HRC 58...62 след ХТО 3.5. Начин на получаване – прокат 3.6. Тегло на заготовката – 0,100÷0,200 кг. 3.7. Дължина на зъбните колела – 34 ÷ 200 мм 4. Обработка на детайла: 4.1. Операции, които ще извършва машината: 4.1.1. Зъбофрезоване предварително на „сурови“ зъбни колела 1 и 2 гр. с прави и наклонени зъби; почистване на заусенъците от фрезоването; 4.1.2. Зъбофрезоване окончателно на „сурови“ зъбни колела 1 и 2 гр. с прави зъби; почистване на заусенъците от фрезоването; 4.1.3. Зъбофрезоване финишно на закалени зъбни колела 1 и 2 гр. с прави и наклонени зъби; ориентация на зъбите на инструмента и обработваното зъбно колело. 4.2. Необходима производителност – 30 ÷ 120 дет./ час в зависимост от групата и типоразмера. Целеви режими на рязане: Vc=300 м/мин. за фрезоване на „сурови“ зъбни колела; f = 0,7 мм/об. – преход 1 f = 0,4 мм/об. – преход 2 Vc=100 м/мин. за фрезоване на закалени зъбни колела; f = 0,4 мм/об. 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към инструментите: Да се използуват наличните инструменти с габаритни размери: - За 1 гр. - Ø50 х Ø16 х 70 мм; Ø50 х Ø22 х 70 мм; - За 2 гр. - Ø50 х Ø22 х 70 мм; Ø50 х Ø22 х 90 мм; Ø50 х Ø22 х 120 мм; 8. Специални изисквания към машината: 8.1. Програмно управляема ос на завъртане на бабката на фрезовия шпидел с резолюция 0,001о; 8.2. Базиране на обработваните зъбни колела – между центри и по чело на късата шийка чрез зъбена втулка; 8.3. Осигуряване на надеждно охлаждане в зоната на рязане; 8.4. Зоните за обработване на детайлите и всички въртящи и движещи се части на машината да бъдат напълно закрити; 8.5. Машината да бъде снабдена с манипулатор и магазин за минимум 40 детайла; 8.6. Да са спазени изискванията по техника на безопасност съгласно директива 2006/42/ЕС – за безопасност на машините; 9. Приложение: 9.1. Конструктивна документация – Чертежен № 28601 00 09-00N ; (X001N) № 28601 00 10-00N ; (X001N) № Н10А 3,65...8,35 - 1 ; (X001 helicoidal) № Н10А 3,65...8,35 - 2 ; (X001 helicoidal) № 28193 00 05-00N2 (X181) № 28573 00 06-00 (X562) № 28573 00 05-00 (X562) № 2861 00 13-00 (X006) № 2861 00 15-00 (X006) № Н46113 038 00 (X006 helicoidal) № Н46114 020 00 (X006 helicoidal) № 2893 00 01-01Н (Х067Н) Валидност на поканата: 15.07.2017г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 15.06.2017г.

Последние новости

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Капрони АД е представител на STEED MACHINERY

01-11-2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

01-11-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12-09-2023