Loading...

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на пилотен двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

  • 2 Oct 2020

Description

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на пилотен двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли. 1.Наименование и кратка характеристика на заявеният обработващ център. Центърът е предназначена за обработване на тяло за ХЗП 1гр.,тип Х027 2.Количество на заявеният обработващ център-1бр. 3.Обработваем детайл на машината 3.1.Наименование на детайла-тяло 3.2.От кое изделие е-ХЗП 1гр. 3.3.Чертежен №2872 00 02 -00N-X027 №28573 00 02-00N-X027…12XSN №2870 00 07-00Х003 №28350 00 01-00-X348 3.4.Заготовка-черт.№51144.280.00Б-1-А-W4-1-0 3.4.1.Вид на материала-Al сплав 6082 Т6 ЕН573-3 3.4.2.Твърдост на материала-НВ 105...120 3.4.3Начин на получаване-прокат 3.4.4.Тегло на заготовката-0,3...0,7кг. 4.Обработка на детайла: 4.1.Операции,които ще извършва обработващият център: Пълна механична обработка на детайлите по приложените чертежи. 4.2.Необходима производителност -40 дет./час за детайли без отвори на страничните лица,тип Х027 -30дет./час за детайли с отвори на страничните лица,тип Х003 5.Вид на ел.ток и напрежение-380/220V 6.Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха-0,6МPa 7.Изисквания към инструментите: -Да се използват стандартни инструменти; 8.Специални изисквания към обработващият център 8.1.Обработващият център да е оборудван с два вертикално разположени мотор-шпиндела; 8.2.Максимална мощност на шпинделите-не по малко от 10Кв 8.3.Възможни максимални обороти на шпиндела-не по малко от 15 000мин¬¹ 8.4.Дължината на масата на центъра -не по малка от 2000мм. 8.5.Широчината на масата-не по малка от 500мм. 8.6.Центъра да е снабден с два магазина за инструменти с капацитет минимум 2х24бр. 8.7.Инструментална система HSK-63A 8.8.Максимален диаметър на инструментите-ф100,или повече 8.9.Максимална дължина на инстументите-250мм.,или повече 8.10.Центъраът да бъде с разделител на масата,с възможност за работа в едната работна зона,докато на другата се зареждат детайли. 8.11.Основни управляеми линейни оси на машината-Х,Y, Z 8.12.Скорост на бързите ходове по линейните оси-не по малки от 24м/мин. 8.13.Допълнителни синхронно въртящи се“В“оси-2бр./работна зона/общо 4бр.за машината/ 8.14.Препоръчително е единият шпиндел да разполага с допълнителна Z1-ос,независимо управляема от основната Z-ос,като ходът на Z1-оста да бъде не по малко от ±10мм. 8.15.Препоръчително е центърът да е снабден с мерително устройство за дължината на инструмента 8.16.Охлаждащата система за МОТ през шпиндела с налягане от 40 bar. Препоръчително е 60-70 bar 8.17.Aвтоматично зареждане/отреждане на детайлите посредством 6-осен манипулатор.Времето за работа на манипулатора не трябва да надвишава времето за механична обработка на два детайла.Точност на позициониране на манипулатора-не повече от ±0,2мм 8.18.Центъра да е оборудван с 4бр.приспособления за затягане.За предпочитане самоцентроващ тип 8.19.Центъра да е със затворена работна зона,като не се допуска теч на охлаждащата течност,масла и стружки по пода на работното помещение; 8.20.Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на CNC-машини. 9.Приложение 9.1.Конструктивна документация- Чертежен №2872 00 03-00N-Х027 №28573 00 02-00N-Х027...12XSN №2870 00 07-00-Х003 №28350 00 01-00-Х348 Валидност на поканата: 02.11.2020г. Лице за контакт: инж. Aнтон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 02.10.2020г.

Оther news

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

ЗАДАНИЕ за модернизация на вертикален машинен център MCV800 инв.№ 430985

28 Jul 2020

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА СТАЦИОНАРНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ

13 Apr 2020

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ремонт и модернизация на АГРЕГАТНА МАШИНА с инв.номер 431672 в

17 Feb 2020

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработване и изграждане на централизирана система за управлени

10 Jul 2019

Latest news

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна пещ за стопяване и поддръжк

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023

International Fair IAA Mobility

28 Jul 2023