Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ремонт и модернизация на АГРЕГАТНА МАШИНА с инв.номер 431672 в

  • 17 Feb 2020

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ремонт и модернизация на АГРЕГАТНА МАШИНА с инв.номер 431672 в агрегатна машина ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА 2 СПЕЦИАЛНИ РАЗТОВАРВАЩИ КАНАЛА НА ДЕТАЙЛ „ЛАГЕР” ОТ ХЗП - 1, 2 и 3 гр. по следното Техническо задание 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина: Машината да се доработи/модернизира за обработване на 2 специални разтоварващи канала на лагери за ХЗП 1, 2 и 3 гр. 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината 3. Наименование на детайла – лагер 3. От кое изделие е – ХЗП 1, 2 и 3 гр. ВН 3. Чертежен №: Лагер 1 гр. нормален – черт. № 111 1080 001 CN Лагер 1 гр. реверсивен – черт. № 28447 00 09R Лагер 1 гр. с намалена широчина – черт. № 28573 00 16-XS Лагер 2 гр. нормален – черт. № 11 2250 020...CNS „ЧС” – L16,9; L19,8; L24,96 Лагер 2 гр. реверсивен – черт. № 28500 01 00-00R „ЧС” Лагер 2 гр. „HD”, „D” и „DS” вариант – черт. № 28558 00 04-00HD „ЧС” Лагер 3 гр. нормален – черт. № 28136 02 00-00 – L24,96; L29,46 Лагер 3 гр. реверсивен – черт. № 28583 10-00R 3. Заготовка – черт. № 111 1080 001 A-1 черт. № 28447 00 09R-1-2L черт. № 111 2250 020H CNS-A черт. № 28500 01 00 02R черт. № 28136 02 01-00A черт. № 28583 00 01RA 3.4.1. Вид на материала – AlSn2.5Cu4; AlSn3Cu4 3.4.2. Твърдост на материала – НВ ≥95 3.4.3. Начин на получаване – отливка 1. Тегло на заготовката – 0,100÷0,300 кг. 4. Обработка на детайла: 4.1. Операции, които ще извършва машината: • За Лагер 1 гр. нормален – черт. № 111 1080 001 CN Пробиване на 2 отв. ø 4,8 и разстръгване на 2 канала ø 5±0,1 • За Лагер 1 гр. реверсивен – черт. № 28447 00 09R Пробиване на 2 отв. ø 4,8 и разстръгване на 2 канала ø 5±0,1 • За Лагер 1 гр. с намалена широчина – черт. № 28573 00 16-XS Пробиване на 2 отв. ø 4,8 и разстръгване на 2 канала ø 5±0,1 • За Лагер 2 гр. нормален – черт. № 11 2250 020...CNS „ЧС” Пробиване на 2 отв. ø 6,8 и разстръгване на 2 канала ø 7+0,1 • За Лагер 2 гр. реверсивен – черт. № 28500 01 00-00R „ЧС” Пробиване на 2 отв. ø 6,8 и разстръгване на 2 канала ø 7+0,1 • За Лагер 2 гр. „HD”, „D” и „DS” вариант – черт. № 28558 00 04-00HD“ЧС“ Пробиване на 2 отв. ø 6,8 и разстръгване на 2 канала ø 7+0,1 • За Лагер 3 гр. нормален – черт. № 28136 02 00-00 Пробиване на 2 отв. ø 9,3 и разстръгване на 2 канала ø 9,6±0,05 • За Лагер 3 гр. реверсивен – черт. № 28583 10-00R Пробиване на 2 отв. ø 9,3 и разстръгване на 2 канала ø 9,6±0,05 4.2.Необходима производителност: • 180 дет./час при зареждане на лагери само от една група • 360 дет./час при зареждане на лагери от двете, или трите групи 4. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 5. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 6. Изисквания към инструментите: • Да се използват стандартни твърдосплавни пробивни инструменти; • Да се използват ножове съгласно чертежи: Г32108 001А- ø 5; Г32109.001А- ø 7; 28583 01 00 00 00RD И1- ø 9,6 7. Специални изисквания към машината: 7. Възможност за едновременна обработка на трите групи лагери, както и на лагери от всяка група по отделно 7. Обработка на лагери 2 и 3 гр. да се извършва при набита тефлонова втулка; 7. Надеждно решаване на охлаждането по време на работа и отвеждане на стружките 7. Машината да е със затворена работна зона, като не се допуска теч на охлаждаща течност, масла и стружки по пода на работното помещение 7. Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на АМ. 8. Приложение : Конструктивна документация - 111 1080 001 CN 28447 00 09R 28573 00 16-XS 111 2250 020 – CNS „ЧС” 28500 01 00 00R „ЧС” 28558 00 04-00HD „ЧС” 28136 02 00-00 28583 10-00R Валидност на поканата: 17.03.2020г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на17.02.2020г.

Latest news

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна пещ за стопяване и поддръжк

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023

International Fair IAA Mobility

28 Jul 2023