Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ ЗА Al СПЛАВИ С

  • 8 Apr 2020

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ ЗА Al СПЛАВИ С ВМЕСТИМОСТ 180 ДО 220кг. по следното Техническо задание 1. Да се констуира и разработи поддържаща пещ за алуминиеви сплави осигуряваща температура на метала в диапазон от 680° до 750 по време на разливането на метала /в кокилата/. 2. Пещта да се изработи с такива габарити, осигуряващи възможността да се монтира в сега съществуващите гнезда с габарити ф 1450mm., L=940mm. Пещта да е с max височина от пода 450mm. 3. Пещта да се разработи от огнеупорен бетон марка PROMA CASTA 80RB. 4. Вграждането на нагревателите да се реализира между бетонния тигел и тухлената изолация. 5. В пещта да се вградят два броя нагреватели с max инсталирана мощност 20kW. Към пещта да се вгради термодвойка в бетоновия тигел,даваща сигнал max температура да не превишава 900°C. 6. Разход на електроенергия за поддържане на 1кг./стопен мeтал - 0,09.....0,11kW. 7. Пещта след бетонния тигел да бъде изградена с изолационни тухли /проматон 23/, а между тухлите и металния корпус да се изгради с изолационни материали /промасил 1000 и промалайт 1000/. 8. Пещта да осигурява възможност за бърз и лесен монтаж към нея на дегазиращите установки.. 9. Вид на ел.ток и напрежение 380V /50Hz/. 10. При конструирането, изработването и работата на пещта да бъдат спазени всички изисквания на техниката на безопастност. Валидност на поканата: 08.05.2020г. Лице за контакти: инж. Илчев Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 08.04.2020г

Оther news

To the attention of our customers! Chinese manufacturers are abusing our products

10 Nov 2021

We have signals from several companies

30 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ФРЕЗОВА МАШИНА

20 Sep 2021

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ремонт и модернизация на АГРЕГАТНА МАШИНА с инв.номер 431672 в

17 Feb 2020

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработване и изграждане на централизирана система за управлени

10 Jul 2019

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна Зъбофрезова машина за обраб

15 Jun 2017

Latest news

To the attention of our customers! Chinese manufacturers are abusing our products

10 Nov 2021

We have signals from several companies

30 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ФРЕЗОВА МАШИНА

20 Sep 2021

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

13 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11 Jan 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

7 Dec 2020

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

2 Oct 2020