Зареждане...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

  • 08-02-2024

Описание

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол” от ОП 300 по следното ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за проектиране и изработване на пилотна машина за „Визуален контрол” от ОП 300 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина Машината е предназначена за визуално окачествяване на зъбна помпа тип GENIV - Opel B. 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Окачествявано изделие на машината: 3.1. Наименование на изделието – зъбна помпа GENIV - Opel B DR.0111849.B 3.2. Чертежни № 28.830.00 B (.D) ЧС 3.3. Тегло на сглобеното изделие – 0.2 кг. 3.4. Необходима производителност – 180 бр./ час 4. Изходни данни и описание на процеса: 4.1. Изходни данни: - Колаборативен робот с обсег 800 мм и товароносимост 5 кг. - Две палетни станции - QR четец - Вижън система ( камера с висока разделителна способност, контролер, софтуер, осветление) - Основа от алуминиеви профили 4.2. Описание на процеса: - Автоматично вземане на помпа от палет - Автоматично сканиране на QR номер на помпата (при сканиране на кода, системата да проверява дали всички предходни операции са преминати успешно - POKA YOKE) - Автоматична оценка на изделието по предварително зададени критерии - Поставяне на помпата в палет автоматично. 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Специални изисквания към машината 7.1. Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа, лесно обслужване и ремонтно-пригодна дейност. 8. Приложение Конструктивна документация Валидност на поканата:08.03.2024г. Лице за контакти:инж.Иван Цонев Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 08.02.2024г.

Последни новини

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Капрони АД е представител на STEED MACHINERY

01-11-2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

01-11-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12-09-2023

Международно изложение IAA Mobility

28-07-2023