Зареждане...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

  • 12-09-2023

Описание

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛАГЕР“ ЗА ХЗП 1 гр. по следното ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за проектиране и изработване на пилотна АМ за детайл „Лагер“ за ХЗП 1 гр. 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина Машината е предназначена за окончателна обработка на лагер монолитен 1 гр. ВН 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината 3.1. Наименование на детайла – лагер 3.2. От кое изделие е – ХЗП 1 гр. ВН с прави и наклонени зъби 3.3. Чертежен № 111 1080 001CN - заготовка – черт. № 111 1080 0001ВL; № 28573 00 16-XS - заготовка – черт. № 111 1080 0001A-1 № 28447 00 09R - заготовка – черт. № 28447 00 09R-1; № Х503-7о - заготовка – черт. № 28447 00 09R-1; № Н111 1080 001-CN Z - заготовка – черт. № 111 1080 0001ВL; № Н111 1080 001-CN P - заготовка – черт. № 111 1080 0001ВL; № HSR 28447 00 09R - заготовка – черт. № 28447 00 09R-1; № H28573 00 16-XS Z - заготовка – черт. № 111 1080 0001A-1; № H28573 00 16-XS P - заготовка – черт. № 111 1080 0001A-1; 3.3.1. Вид на материала – AlSn6Cu4 3.3.2. Твърдост на материала – НВ ≥ 95 3.3.3. Начин на получаване – отливка 3.3.4. Тегло на заготовката – 0,100 кг. 4. Обработка на детайла: 4.1. Операции, които ще извършва машината за - Фрезоване окончателно р-р L 19 -0,01/ L 15 -0,01 - Пробиване 2 отв. Ø 6 (за освобождение R3) - Пробиване 2 отв. Ø 12,2 +0,3 - 2 зенковки Ø 14,4 ± 0,05, дълбочина 1,6 -0,1 - Прецизно разточване 2 отв. Ø 13,025 , 2 фаски 0,5х45°; - Ролковане 2 отв. Ø 13,025±0,005 - Фрезоване свързващ канал р-р 2,5 ± 0,1 дълбочина 1,5 ± 0,1/ канал р-р 2,6 ± 0,1 дълбочина 1,2 ± 0,1 ( за лагери HELICAL) - Фрезоване канал за уплътнение (р-ри по чертеж) и 2 канала х 110° на дълбочина 1.3± 0,1 - Фрезоване на уравновесяващ канал 0,5+0,1 дълбочина 0,2+0,05 ( за лагери HELICAL - HZ) - Фрезоване канали на работното чело на лагер реверсивен ( за лагер № Х503-7о) - Пробиване 2 отвора Ø1 (за лагер реверсивен, черт. № 28447 00 09R) - Фрезоване странични освобождения 2хR3 (за лагер реверсивен, черт. № 28447 00 09R) 4.2.Необходима производителност – 100 дет./ час 5.Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6.Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7.Изисквания към инструментите По възможност да се използват стандартни инструменти 8.Специални изисквания към машината 8.1.Транспортьор и манипулатор за зареждане/отвеждане на детайлите; 8.2.Зоните за механично обработване на детайлите и всички въртящи и движещи се части на машината да бъдат напълно закрити 8.3.Надеждно да се реши охлаждането и отвеждането на стружките, да няма теч на охлаждаща течност, масла и стружки по пода около машината 8.4.Да са спазени изискванията по техника на безопасност съгласно директива 2006/42/ЕС – за безопасност на машините. 9.Приложение: Конструктивна документация: Чертежен № 111 1080 001CN - заготовка – черт. № 111 1080 0001ВL; № 28573 00 16-XS - заготовка – черт. № 111 1080 0001A-1 № 28447 00 09R - заготовка – черт. № 28447 00 09R-1; № Х503-7о - заготовка – черт. № 28447 00 09R-1; № Н111 1080 001-CN Z - заготовка – черт. № 111 1080 0001ВL; № Н111 1080 001-CN P - заготовка – черт. № 111 1080 0001ВL; № HSR 28447 00 09R - заготовка – черт. № 28447 00 09R-1; № H28573 00 16-XS Z - заготовка – черт. № 111 1080 0001A-1; № H28573 00 16-XS P - заготовка – черт. № 111 1080 0001A-1; Р-л ТБ ОП 100: .............................. / инж. А. Николов / Р-л ОП 100: ........................... /инж. Р. Славов / 12.09.2023 г.

Други новини

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Международно изложение IAA Mobility

28-07-2023

Корпоративен отпуск 2023

28-07-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище проектиране и изработка на Пилотна роботизирана клетка за

24-07-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна пещ за алуминиеви сплави

03-07-2023

Последни новини

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Капрони АД е представител на STEED MACHINERY

01-11-2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

01-11-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13-09-2023

Международно изложение IAA Mobility

28-07-2023