Зареждане...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна роботизирана клетка за

  • 03-07-2023

Описание

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна роботизирана клетка за измерване дълбочина на каналите-„Lazer” по следното Техническо задание За проектиране и изработване на Пилотна роботизирана клетка за измерване дълбочина на каналите-„Laser” I.Измерване на размер в дълбочина/прилагам технол.скици 7 броя 1.Възможност за измерване на: 1.1.Канал на преден капак от страна на главината. -OPEL-28.830.00 В/D/ скица-1 1.2.Канали на преден капак от задната страна. -OPEL-28.830.00 В/D/ скица-2 -DDCT-28 777 00 ЧC скица-3 -Серво-28 689 00-1 ЧС скица-4 -Мехатроника-28 653 00-6 ЧС скица-5 -Алфа-28585 00 -2 ЧС скица-6 1.3.Заден капак от страна на каналите -Мехатроника-28 653 00-6 ЧС скица-7 1.4.Точност на измерването 0,001мм 1.5.Възможност за измерване едновременно на: -Два предни. -Два задни. 1.5.Време,цикъл за измерване/подготвително заключително време/ на един капак не повече от 5 сек. 1.6.Лесно обслужване и пренастройване при смяна на капак не повече от 2 сек. 2.Работна площадка за палет с детайли за измерване с размери 420/320мм. 3.Работна площадка за палет с детайли след измерване с размери 420/320мм. 4.Спазване на всички изисквания за техника на безопатност. Валидност на поканата: 03.08.2023г. Лице за контакти: инж. И.Цонев Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 03.07.2023г.

Други новини

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА ПЕЩ НА СТАЦИОНАРЕН ПРИНЦИП ЗА

11-04-2023

Международно изложение Hannover Messe 2023

08-03-2023

Изложение CONEXPO-CON/AGG&IFPE 2023

08-03-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

03-01-2023

Последни новини

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Капрони АД е представител на STEED MACHINERY

01-11-2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

01-11-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12-09-2023