Зареждане...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ремонт и модернизация на АГРЕГАТНА МАШИНА с инв.номер 431672 в

  • 17-02-2020

Описание

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ремонт и модернизация на АГРЕГАТНА МАШИНА с инв.номер 431672 в агрегатна машина ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА 2 СПЕЦИАЛНИ РАЗТОВАРВАЩИ КАНАЛА НА ДЕТАЙЛ „ЛАГЕР” ОТ ХЗП - 1, 2 и 3 гр. по следното Техническо задание 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина: Машината да се доработи/модернизира за обработване на 2 специални разтоварващи канала на лагери за ХЗП 1, 2 и 3 гр. 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината 3. Наименование на детайла – лагер 3. От кое изделие е – ХЗП 1, 2 и 3 гр. ВН 3. Чертежен №: Лагер 1 гр. нормален – черт. № 111 1080 001 CN Лагер 1 гр. реверсивен – черт. № 28447 00 09R Лагер 1 гр. с намалена широчина – черт. № 28573 00 16-XS Лагер 2 гр. нормален – черт. № 11 2250 020...CNS „ЧС” – L16,9; L19,8; L24,96 Лагер 2 гр. реверсивен – черт. № 28500 01 00-00R „ЧС” Лагер 2 гр. „HD”, „D” и „DS” вариант – черт. № 28558 00 04-00HD „ЧС” Лагер 3 гр. нормален – черт. № 28136 02 00-00 – L24,96; L29,46 Лагер 3 гр. реверсивен – черт. № 28583 10-00R 3. Заготовка – черт. № 111 1080 001 A-1 черт. № 28447 00 09R-1-2L черт. № 111 2250 020H CNS-A черт. № 28500 01 00 02R черт. № 28136 02 01-00A черт. № 28583 00 01RA 3.4.1. Вид на материала – AlSn2.5Cu4; AlSn3Cu4 3.4.2. Твърдост на материала – НВ ≥95 3.4.3. Начин на получаване – отливка 1. Тегло на заготовката – 0,100÷0,300 кг. 4. Обработка на детайла: 4.1. Операции, които ще извършва машината: • За Лагер 1 гр. нормален – черт. № 111 1080 001 CN Пробиване на 2 отв. ø 4,8 и разстръгване на 2 канала ø 5±0,1 • За Лагер 1 гр. реверсивен – черт. № 28447 00 09R Пробиване на 2 отв. ø 4,8 и разстръгване на 2 канала ø 5±0,1 • За Лагер 1 гр. с намалена широчина – черт. № 28573 00 16-XS Пробиване на 2 отв. ø 4,8 и разстръгване на 2 канала ø 5±0,1 • За Лагер 2 гр. нормален – черт. № 11 2250 020...CNS „ЧС” Пробиване на 2 отв. ø 6,8 и разстръгване на 2 канала ø 7+0,1 • За Лагер 2 гр. реверсивен – черт. № 28500 01 00-00R „ЧС” Пробиване на 2 отв. ø 6,8 и разстръгване на 2 канала ø 7+0,1 • За Лагер 2 гр. „HD”, „D” и „DS” вариант – черт. № 28558 00 04-00HD“ЧС“ Пробиване на 2 отв. ø 6,8 и разстръгване на 2 канала ø 7+0,1 • За Лагер 3 гр. нормален – черт. № 28136 02 00-00 Пробиване на 2 отв. ø 9,3 и разстръгване на 2 канала ø 9,6±0,05 • За Лагер 3 гр. реверсивен – черт. № 28583 10-00R Пробиване на 2 отв. ø 9,3 и разстръгване на 2 канала ø 9,6±0,05 4.2.Необходима производителност: • 180 дет./час при зареждане на лагери само от една група • 360 дет./час при зареждане на лагери от двете, или трите групи 4. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 5. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 6. Изисквания към инструментите: • Да се използват стандартни твърдосплавни пробивни инструменти; • Да се използват ножове съгласно чертежи: Г32108 001А- ø 5; Г32109.001А- ø 7; 28583 01 00 00 00RD И1- ø 9,6 7. Специални изисквания към машината: 7. Възможност за едновременна обработка на трите групи лагери, както и на лагери от всяка група по отделно 7. Обработка на лагери 2 и 3 гр. да се извършва при набита тефлонова втулка; 7. Надеждно решаване на охлаждането по време на работа и отвеждане на стружките 7. Машината да е със затворена работна зона, като не се допуска теч на охлаждаща течност, масла и стружки по пода на работното помещение 7. Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на АМ. 8. Приложение : Конструктивна документация - 111 1080 001 CN 28447 00 09R 28573 00 16-XS 111 2250 020 – CNS „ЧС” 28500 01 00 00R „ЧС” 28558 00 04-00HD „ЧС” 28136 02 00-00 28583 10-00R Валидност на поканата: 17.03.2020г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на17.02.2020г.

Други новини

Капрони АД е представител на STEED MACHINERY

01-11-2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

01-11-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна пещ за стопяване и поддръжк

13-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработване и изграждане на централизирана система за управлени

10-07-2019

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна Зъбофрезова машина за обраб

15-06-2017

Последни новини

Капрони АД е представител на STEED MACHINERY

01-11-2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

01-11-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна пещ за стопяване и поддръжк

13-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12-09-2023

Международно изложение IAA Mobility

28-07-2023

Корпоративен отпуск 2023

28-07-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище проектиране и изработка на Роботизирана клетка за автоматизиране

24-07-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна стационарна поддържаща пещ

03-07-2023