Продукти

новини

22.03.2017
Открита процедура за избор на изпълнител по Договор: BG16RFOP002-1.001-0136-C01
повече...
21.03.2017
Проведен информационен ден
повече...
Fax +359 431 62 230 ; +359 431 63 134 
e-mail: caproni@caproni.bg 
web : www.caproni.bg  
Свържете се с нас чрез тази форма
Copyright © 2007-2017 CAPRONI JSC. All rights reserved.